CHĘTNIE ODWIEDZANE
 

Gawęda i jej formy wymienne PDF Drukuj E-mail
Napisał: phm. Ela Pojasek-Ośko   
Monday, 05 October 2009

GAWĘDY I JEJ FORMY WYMIENNE 

Gawęda to inaczej opowiadanie, opowieść, pogadanka... Za jej pośrednictwem realizujesz wiele zadań wychowawczych:

- przekazujesz zuchom informacje o świecie, fakty i prawdę o ludziach

- pomagasz naśladować wartościowych ludzi

- pobudzasz  wyobraźnię

- poprzez bohaterów wprowadzasz do zespołu normy postępowania jeszcze przez zuchy nie znane.                                        


Cechy dobrej gawędy:


1. Temat mocno osadzony w zbiórce.
2. Ścisłe powiązanie z co najmniej jednym elementem zbiórki.
3. Ciekawa fabuła.
4. Prosta konstrukcja.
5. Sens wychowawczy, bez moralizowania!!!
6. Pobudza do myślenia, a nie dyktuje gotowe rozwiązania.
7. Jest interesująca dla zuchów i samego gawędziarza.
8. Odpowiednia długość – maksymalnie 10-15 ( mówionej).
9. Dobre wykonanie (szybkość mówienia, modulacja głosu, gesty, mimika).
10. Temat i realia oparte na sprawdzonych źródłach.

 

Rodzaje gawęd:

Najczęściej stosowaną gawędą jest tak zwana gawęda klasyczna, poza nią stosuje się także inne jej formy w zależności od potrzeb i okoliczności.

- Gawęda klasyczna – najczęściej wykorzystywana forma gawędy, niesie treści , na których opiera się cała zbiórka. Bohater w niej występujący może być autentyczny lub fikcyjny ale pozytywny. Przeżywa przygody, pokonuje trudności aż do zwycięstwa.

Schemat gawędy klasycznej:

1. Przedstawienie bohatera.
2. Poznanie okoliczności (czas i miejsce akcji, poznanie trudnych nowych słów).
3. Sytuacja się komplikuje.
4. Punkt kulminacyjny.
5. Rozwiązanie konfliktu.
6. Zakończenie.

- Gawęda sytuacyjna - przygotowuje do zabawy tematycznej lub teatru zuchowego. Zuchy w zabawie powtarzają lub przedstawiają sytuację z gawędy.

- Gawęda rozmowa - taka gawędę należy wywołać pytaniami. Zuchy mogą w rozmowie wypowiedzieć swoje stanowisko lub swój ogląd na określony temat.  Jest to dosyć trudna forma bo wymaga gruntownego przemyślenia wszystkich możliwych przypadków pytań, reakcji zuchów. Celem takiej formy nie jest rozmowa ale rozwiązanie pewnego problemu.

- Gawęda - wspólne opowiadanie – może to być opowiadanie kolejno przez wszystkich uczestników zbiórki – fragmentów książki lub filmu, albo opowiadanie drużynowego dokończone przez zuchy. Taka forma może być stosowana gdy chce się pobudzić wyobraźnię zuchów, pokazać im zależności przyczynowo skutkowe między pewnymi zdarzeniami, pobudzić do twórczego rozwiązywania problemów.

- Gawęda scenariusz zbiórki – trudna i rzadko stosowana. Polega na wiązaniu w całość różnych elementów zbiórki na zasadzie konferansjerki.    

- Gawęda obrzęd - jest to gawęda podniosła mogąca łączyć w sobie różne rodzaje form działań twórczych. Stosuje się ją w różnych ważnych momentach z życia gromady takich jak obietnica, rocznice...

- Gawęda wykład - tego rodzaju formę trzeba stosować możliwie rzadko, chyba, że jest ona nam do czegoś bardzo potrzebna ( zabawa w żaków, trzeba coś szybko wyjaśnić, wiedza zdobyta podczas gawędy ma być użyta do dalszych bardziej istotnych działań). Taka gawęda nie może trwać dłużej niż 5 minut.  Może to być gawęda np. przewodnika oprowadzającego dzieci np. po fabryce.

- Gawęda gościa gromady – gawęda bardzo uatrakcyjniająca zbiórkę. Opowiada ją osoba zaproszona ciekawa dla zuchów. Przed taką gawędą należy jednak w miarę możliwości ustalić temat i czas jej trwania. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie pytań pomocniczych.


Formy wymienne gawędy:

Chociaż jest tak dużo różnych form gawęd jednak nie zawsze trzeba i można z nich korzystać. Czasami lepszym i atrakcyjniejszym źródłem mogą się okazać takie formy jak:
- czytanie fragmentów książek, czasopism
- oglądanie filmu ( w TV, kinie, na wideo)
- pójście na przedstawienie teatralne
- itd.

Zmieniony ( Monday, 05 October 2009 )
 
 
Menu GŁÓWNE
Start
Nowości!
Aktualności!
SSSSS
SSSS
O NAS!
Nasza Gromada
Zapraszamy na zbiórki
Nasza kadra
Nasze KOLONIE
Kronika
1% na ZUCHY
Kontakt
NASZE GROMADY
bzzz
GALERIA
Galeria video
Galeria foto
METODYKA
Zuchowe CBA
Zuchowy SKARBIEC
Administrator
ZUCHOWE OPINIE
Co dalej z pionem zuchowym w ZHP?
 
DODATKI
LINKOWNIA
Zuchowe OPINIE
Zuchowe FORUM.zhp.pl
ZHP online
 
     
 
zhp.toplista.pl